nedeľa 1. januára 2017

Prechod cez Červenú studňu 7.1.2017
Organizačné pokyny

Miesto konania: Štiavnické vrchy
Vedúci pochodu: Ing. Jaroslav Baran 0905 271929
Trasa: Banská Štiavnica Trojičné námestie – Červená studňa
– Zlatý vrch – Repište – Sklené Teplice

Časový harmonogram:
07:15 Prezentácia účastníkov Obecný úrad Hliník nad Hr.
07:45 Odchod autobusu – Hliník nad Hronom
08:30 Začiatok pochodu – B.Štiavnica ( Trojičné nám.)
12:00 Občerstvenie – nad Repišťom (pod hrabom)
13:30 Spoločné kúpanie – Sklené teplice (kúp. M.Terézie/Ban.)
14:55 Odchod aut. SAD zo Skl. Teplíc do ZH (13:13, 14:55, 17:00)
15:10 Návrat do Hliníka nad Hronom

Účastnícky poplatok: Člen KST Nečlen
Dospelí                          3,00 €      3,50 €
Študenti, dôchodcovia    2,50 €      3,00 €
Deti od 8 do 15 rokov   2,00 €       2,50 €
Pre Štiavničanov            2,00 €       2,50 €

Kúpanie (hlásiť dopredu):
Deti do 12 r.: 2,50 € Študenti, dôchodcovia: 5,00 € Dospelí: 6,50 €
Rodinná zľava na účastnícky poplatok (min 3 členovia) spolu –1,00 €

Kúpanie v bazéne M. Terézie/Banskom od 13:30 do 14:30
Kúpajúci riaďte sa prosím pokynmi organizátora!
Zmena trasy vyhradená!

Každý účastník sa pochodu zúčastňuje individuálne a na vlastné nebezpečenstvo! Deti do 14 rokov, len v sprievode dospelej osoby a mládež do 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu!
Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny usporiadateľa !
I za pekného počasia sa vystrojte pevnou turistickou obuvou a teplým oblečením!
Zoberte si zo sebou plavky, bežky ( podľa akt. sneh. situácie).

Popis trasy:

Trasa: Banská Štiavnica – Trojičné námestie 600m nm. /zelená/ - Červená studňa 791m nm. /červená/ - Pod Studený vrch 840m nm. /červená/ - Zlatý vrch ( Kolberg) 850m nm. /bez značky/ - Pri Novom kríži 580m nm. - /poľná cesta/ - Štepnica 600m nm. - /poľná cesta/ - Repište 510m nm. - /bez značky – zelená/ - Sklené Teplice, Kúpele 370m nm. ( cca 13 km )
Odporúčaný rozpis odchodov: B.Štiavnica 8:30 – Červ. studňa 9:15 – Matulka 10:00 – B.Majer 11:00 – Repište 12:45 - Kúpele 14:30

Info: - Onedlho „Prechod pohorým Vtáčnik“ 25.2.
„“Akciu finančne podporila Obec Hliník nad Hronom „“


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.