sobota 31. decembra 2016

Pozvánka na výročnú schôdzu KST ZH 10.1.2017

KST pri MŠK Žiar nad Hronom

P O Z V Á N K A

Klub slovenských turistov v Žiari nad Hronom zvoláva
výročnú členskú schôdzu

dňa 10. 1. 2017 (utorok) o 16.00 hodine vo veľkej

zasadačke Okresného úradu Žiar nad Hronom
s nasledovným programom:
  1. Otvorenie, voľba zapisovateľa, overovateľov.
  2. Správa o činnosti KST Žiar nad Hronom za rok 2016.
  3. Príhovor hostí.
  4. Informácia o pláne podujatí na rok 2017.
  5. Diskusia.
  6. Záver.
DÔLEŽITÉ:
Dňa 10. 1. 2017 (utorok) od 15.00 hodiny sa uskutoční v poslaneckej kancelárii okresného úradu (prízemie):
A) výber členských príspevkov KST (10 €, 6 €, 4 €) –
priniesť preukaz KST
B) výber členských príspevkov MŠK (12 €) – priniesť
preukaz MŠK
Informácia k preukazom člena MŠK: Pôvodné členské preukazy dňom 31. 12. 2016 strácajú svoju platnosť. Od 1. 1. 2017 dôjde k výmene členských preukazov u všetkých športových klubov MŠK. Členské preukazy budú mať ročnú platnosť.
Vzhľadom na skutočnosť, že od 1. 1. 2017 sa mení systém hospodárenia s preukazmi MŠK prosíme záujem o tento nový preukaz, aby ste úhradu 12 € MŠK uhradili dňa 10. 1. 2017.


Michal Žurav
KST pri MŠK Žiar nad Hronom

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.