pondelok 11. novembra 2019

Bralce, Kečka a Szabóova skala 16.11.2019

Mapa
https://mapy.hiking.sk/?x=18.80782&y=48.53682&ref=permalink

Organizačné pokyny „Spomienka na našich turistov“

Miesto konania: Bralce – Kečka – Szabóova skala

Vedúci pochodu: Ing. Jaroslav Baran

Trasa: Hliník nad Hronom – pri mlyne, Bralce, Kečka, Janova lúka, Janovské sedlo,
Dlhá lúka - posed, Szabóova skala, Lehôtka p. Brehmi - ihrisko

Časový harmonogram:

815 Prezentácia účastníkov Lehôtka p. Brehmi – info. tabuľa pri mlyne
840 Odchod na trasu smer Bralce po zelenej
1115 – 1145 Pred Dlhou lúkou – poľovnícka chata - prvá pomoc
1315 – 1445 Lehôtka p. Brehmi – futbalové ihrisko – občerstvenie, záver
Odchod spokojných účastníkov domov - ZH (BUS 1347, 1505), Vyhne (BUS 1426)

Účastnícky poplatok: Člen KST Nečlen

Dospelí 3,00 € 3,50 €
Študenti, dôchodcovia 2,50 € 3,00 €
Deti od 8 do 14 rokov 2,00 € 2,50 €

Každý účastník sa pochodu zúčastňuje individuálne a na vlastné nebezpečenstvo! Deti do 15 rokov, len v sprievode dospelej osoby a mládež do 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu! Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny usporiadateľa !


Trasa č. 1 Lehotka p. Brehmi (Info. tabuľa pri mlyne) 250m nm. - /zelená/ Pod Bralcom 300m nm. - / zelená / Bralce 390m nm. - / zelená / Kečka 440m nm. - / bez vľavo zelená / Janovská lúka 430m nm. / žltá / - Janovské sedlo 470m nm. - / zelená / po cca 500m Vľavo odbočka zo zelenej – /bez/ držať sa v ľavo po lesnej ceste stále z kopca až ku asfaltke, cez asfaltku a lávkou cez potok 250m nm. Medzi postriežkou a krmelcom hore, cca po 150 m vľavo na zelenú - /zelená vľavo žltá/ Szabóova skala 343m nm. - / žltá vľavo zelená / Lehôtka p. Brehmi futbalove ihrisko 245m nm.
(Vzdialenosť - cca 10 km, Stúpanie/Klesanie - cca 445/450 m, Čistý čas - cca 3,30 hod )

Odporúčaný rozpis odchodov: Lehôtka p. Brehmi 8,40h – Bralce 9,15h – Kečka 10,00h - Janovská lúka 10,15h – Janovské sedlo 10,30h - Dlhá lúka 11,45h - Szabóova skala 13,00h

Szabóova skala je asi 90 m vysoké skalné bralo, vytvorené výraznou sopečnou činnosťou. Pomenovaná je po maďarskom geológovi J.Szabóovi, ktorý robil geologický výskum v Štiavnických vrchoch. Szabóova skala tvorí impozantný kamenný vstup do doliny Teplej. Je z ružového a zo sivého ryolitu. Sopečná ihla je súčasťou ryolitovej kopy, telesa oválneho tvaru s priemerom asi 500 m. Jej pôvodná forma sa spolu s kopou Panská hora na druhej strane doliny zachovala vďaka prekrytiu mladšími ryolitovými tufmi. Erózia ich vypreparovala len nedávno. Vo východnej časti je kopa prekrytá dodnes.
Ryolitové tufy sú belavej farby.
Výmera chráneného územia je 118 900 m2. Jedná sa o jednu z najstarších prírodných rezervácií na Slovensku, vyhlásená bola v roku 1907. Szabóova skala sa nachádza v katastri Lehôtky pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom. Patrí do CHKO Štiavnické vrchy. Vyhlásená je z dôvodu ochrany komplexu ryolitových skál so zriedkavou flórou i faunou na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Informácie: Ing. Jaroslav Baran Ľ. Štúra 590, 0905 271 929

Dôležité telefónne čísla : Polícia - 158 Lekárska pomoc - 155 Hasiči – 150

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.