utorok 15. januára 2019

Výročná členská schôdza 24.1.2019KST pri MŠK Žiar nad Hronom

P O Z V Á N K A

Klub slovenských turistov v Žiari nad Hronom zvoláva
výročnú členskú schôdzu

dňa 24. 1. 2019 (štvrtok) o 16.00 hodine vo veľkej

zasadačke Okresného úradu Žiar nad Hronom
s nasledovným programom:
  1. Otvorenie, voľba zapisovateľa, overovateľov.
  2. Správa o činnosti KST Žiar nad Hronom za rok 2018.
  3. Príhovor hostí.
  4. Informácia o pláne podujatí na rok 2019.
  5. Diskusia.
  6. Záver.
DÔLEŽITÉ:
Dňa 24. 1. 2019 (štvrtok) od 15.00 hodiny sa uskutoční v poslaneckej kancelárii okresného úradu (prízemie):
A) výber členských príspevkov KST (11 €, 7 €, 5 €) –
priniesť preukaz KST a presnú sumu členského prísp.
B) výber členských príspevkov MŠK (12 €) – priniesť
preukaz MŠK a presnú sumu členského príspevku
Informácia: je potrebné dodržať tento termín zaplatenia členského príspevku MŠK z dôvodu výroby nových členských preukazov MŠK
C)prihlasovanie na týždenný pobyt v Bardejove a vyberanie
zálohy v sume 50,00 €
D) prihlasovanie na autobusový zájazd 2. 2. 2019 Donovaly


Robert Maroši
KST pri MŠK Žiar nad Hronom

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.