streda 10. januára 2018

Výročná členská schôdza 29.1.2018KST pri MŠK Žiar nad Hronom

P O Z V Á N K A

Klub slovenských turistov v Žiari nad Hronom zvoláva
výročnú členskú schôdzu

dňa 29. 1. 2018 (pondelok) o 16.00 hodine vo veľkej

zasadačke Okresného úradu Žiar nad Hronom
s nasledovným programom:
  1. Otvorenie, voľba zapisovateľa, overovateľov.
  2. Správa o činnosti KST Žiar nad Hronom za rok 2017.
  3. Príhovor hostí.
  4. Informácia o pláne podujatí na rok 2018.
  5. Diskusia.
  6. Záver.
DÔLEŽITÉ:
Dňa 29. 1. 2018 (pondelok) od 15.00 hodiny sa uskutoční v poslaneckej kancelárii okresného úradu (prízemie):
A) výber členských príspevkov KST (10 €, 6 €, 4 €) –
priniesť preukaz KST a presnú sumu členského prísp.
B) výber členských príspevkov MŠK (12 €) – priniesť
preukaz MŠK a presnú sumu členského príspevku
Informácia: je potrebné dodržať tento termín zaplatenia členského príspevku MŠK z dôvodu výroby nových členských preukazov MŠK
C) prihlasovanie na týždenný pobyt na Orave a vyberanie
zálohy v sume 60,00 €
D) prihlasovanie na autobusový zájazd 3. 2. 2018 Donovaly


Robert Maroši
KST pri MŠK Žiar nad Hronom

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.