štvrtok 31. decembra 2015

Kalendár turistiky regiónu ZH 2016

1. z 2
KALENDÁR TURISTICKÝCH PODUJATÍ KST
REGIÓNU ŽIAR NAD HRONOM
NA ROK 2016

 • 9.1.2016 – Prechod cez Červenú studňu, org.: KST Tempo Hliník nad Hronom
inf.: Ing. Jaroslav Baran, Ľ. Štúra 590, 966 01 Hliník nad Hr. tel.: 0905 271 929
 • 24.1.2016 – 8.ročník Zimného výstupu na Vtáčnik – MTK - KST Žarnovica, Jozef Štefanka, Tehelná 21, 966 81 Žarnovica tel.: 0903527090, 045 6812506, 045/6814846, Marta Štefanková, tel.: 0903271280
 • 28.1. – 31.1.2016 - 49. Zimný zraz turistov KST a stretnutie TOM – Banská Štiavnica,
org.: Regionálne združenie KST Žiar nad Hronom,
inf.: Ing. Miloš Ziman – 0905 796 974, Ing. Róbert Melcer – 0907 522 840
 • 27.2.2016 – Zimný prechod pohorím Vtáčnik – 39. ročník, org.: KST Tempo Hliník nad Hronom, inf.: Ing. Jaroslav Baran, Ľ. Štúra 590, 966 01 Hliník nad Hronom, tel.: 0905 271 929
 • 5. – 6.3.2016 – 52. ročník Zimný prechod Kremnickými vrchmi, org.: KST Kremnica, Na Chotári 1010, 967 01 Kremnica, inf.: p.Florovič tel. 0904 438 950
 • 2.4.2016 –25.ročník „Jarné prebudenie“, org.: Odbor KST Vyhne,
inf.: Anna Gáliková, 966 02 Vyhne 336, tel.: 045/6772440, 0948 859 336
 • 23.4.2016 – 12. ročník „7 Kremnických vrcholov“, org.: KST Kremnica, Na Chotári 1010, 967 01 Kremnica, inf.: p. Heriban 0904 852 361
 • 1.5.2016 - Bralce – Happening za Waldsteiniu, org.: KST Tempo Hliník nad Hronom, inf.: Ing. Jaroslav Baran, Ľ. Štúra 590, 966 01 Hliník nad Hronom, tel.: 0905 271 929
 • 14.5.2016 – Pochod na Žuhráčku – 37. ročník, org.: KST + OÚ Tekovská Breznica ,inf.: Ing. Anna Krištofová, 966 52 Tekovská Breznica Agátová 637, tel.: 0907 809 153, 0908 183 589
 • 28.5.2016 - 16. ročník – Prechod Ľudovíta Fusku, org.: KST Kremnica, Na Chotári 1010, 967 01 Kremnica, inf.: p. Sabol 0918 881 552
 • 28.5.2016Cez Slovenskú bránu na Krivín, org.: KST Hronský Beňadik, 966 53 Hronský Beňadik č.93, Inf.: Ing. Marušková Valéria, 0918 480 434, 045/6893239
 • 4.6.2016 – 10.ročník Spomienka na Janka Žipaja, org. KST pri MŠK ZH spol.s r.o, inf.: Žipaj Štefan tel.0902623380, inf.: Ing. Peter Olejarník, tel.: 045/6716443, Michal Žurav, 0902 376 458, mzurav@gmail.com
 • 9.7.2016 – 3. očník Okolo Hronského Beňadika na bicykloch - spomienka na Jara "Zelo" Zölda.
org.: BIKES TEAM DREAMER Hronský Beňadik, Regionálne združenie KST Žiar nad Hronom ; Info.: Peter Zöld, tel.: 0905 316 020, zoldies@zoznam.sk
 • 16.7.2016 – 15.ročník Výstup na Sitno, org.: KST Lehôtka pod Brehmi,
inf.: Milan Marcibál, tel.: 0915 821 506, Július Kicko tel.: 0915 046 778, Anna Homolová tel.0903 811 058
 • 23. - 24.7.2016 – Splav vďaky – B. Bystrica – Hliník nad Hr. – org.: KST Tempo Hliník nad Hronom, inf.: Ing. Jaroslav Baran, Ľ.Štúra 590, 966 01 Hliník nad Hronom, tel.: 0905 271 929
 • 27.8.2016 – 43.ročník Nočný prechod Štiavnickým pohorím, org.: KST OŠK Hodruša–Hámre a Obec Hodruša Hámre, inf.: Ing. Jarmila Kaňová, 966 51 Hodruša–Hámre 225, 0902882678, Nittmanová Anna 0918396921
 • 28.8.2016 – 19.ročník výstupu SNP na Vtáčnik, org.: KST MTK Žarnovica, inf.: Jozef Štefanka, Tehelná 21, 966 81 Žarnovica, tel.: 0903 527090, 045 6812506, 6814846, Marta Štefanková, tel.: 0903271280
 • 3.9. 2016 – BABIA HORA, Spomienka na Milku Supukovú - 15. ročník, ,
org.: KST MŠK Žiar nad Hronom, inf.: Michal Žurav, 0902 376 458, mzurav@gmail.com
 • 10.9. 2016 –15. ročník – Jesenný výstup na Suť, org.: KST MŠK + MsÚ Žiar nad Hronom,
inf.: Michal Žurav, 0902 376 458, mzurav@gmail.com
 • 18.9.2016 – Pútikov vŕšok – 12. roč. - najmladšia sopka v Strednej Európe, org.: KST + OcÚ Tekovská Breznica, inf.: Ing. Anna Krištofová, tel.: 0907 809 153, 0908 183 589
 • 24.9.2016 – Výstup na Klíču, org.: KST Hronský Beňadik,
Inf.: Ing. Marušková Valéria, 0918 480 434, 045/6893239
 • 22.10.2016 – 41. ročník – Jesenný prechod pohorím Vtáčnik, org.: KST Tempo Hliník nad Hronom, inf.: Ing. Jaroslav Baran, Ľ.Štúra 590, 966 01 Hliník nad Hronom, tel.: 0905 271 929


2. z 2


 • 5.11.2016 – Spomienka na Janka Talapu - 24.ročník, org.: Odbor KST Vyhne,
inf.: Anna Gáliková, 966 02 Vyhne 336, tel.: 045/6772440, 0948 859 336
 • 12.11.2016 – Spomienka na Milana Žiaka - 12.ročník, org.: KST Tempo Hliník n/Hr a priatelia Milana Žiaka, inf.: Ing. Jaroslav Baran, 96601 Hliník n/Hr. Ľ.Štúra 590,tel. 0905 271 929
 • 3.12.2016 – 25.ročník „Možno stretneme Mikuláša“, org.: KST Vyhne,
inf.: Anna Gáliková, 966 02 Vyhne 336, tel.: 045/6772440, 0948 859 336
 • 26.12.2016 – Štefanský výstup na hrad Revište, „Spomienka na Štefana Lattu“ org.: MTK - KST Žarnovica, inf.: Jozef Štefanka, Tehelná 21, 966 81Žarnovica, tel.: 0903 527090, 045 6812506, 045/6814846, Marta Štefanková, tel.: 0903271280
 • 27.12.2016 – Zimná turistika v Štiavnických vrchoch, org.: KST pri OŠK Hodruša – Hámre,
inf.: Ing. Jarmila Kaňová tel. 0902882678
Spracoval: Miloš Ziman, predseda RZ KST Žiar nad Hronom, 29.12.2015

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.