pondelok 2. októbra 2017

Lysec 14.10.2017 namiesto Siná


P O Z V Á N K A

MŠK Žiar nad Hronom s. r. o. – Klub slovenských turistov v Žiari nad Hronom

Vás pozýva na turistický zájazd do Veľkej Fatry :


Kašová – Lysec - chata Lysec
14. október 2017 (sobota)
  1. Turistická trasa: Kašová(550 m) zelenou - Medzijarky (740) žltou Lysec (1381) modrou – chata Lysec (585). Celkom 10,2 km, čistý čas pochodu 4:20. Stúpanie 876 m, klesanie 841 m. Autobus bude čakať pri chate Lysec.
  2. Ľahšia trasa – Jasenskou dolinou a potom návrat k chate Lysec.
Odchod: 7:00 – z parkoviska pri 2. základnej škole
Príchod: do 17:00
Cena zájazdu: - členovia KST: dospelí 8 €, študenti 5€,
- nečlenovia KST: 12 €
Prihlasovanie: poslanecká kancelária Bieleho domu dňa 9.10. a 11.10. 2017 od 16:00 do 16:30.
K prihlasovaniu si prineste preukazy KST aj MŠK.
Poznámka:
Turistickej akcie sa zúčastňuje každý na vlastnú zodpovednosť.
Odporúčame poistenie nečlenom KST pre prípad zásahu Horskej služby.
Vedúci zájazdu: Miro Škunda 0905 881 455,
cvičiteľ Peter Olejárnik 045 / 671 64 43
V prípade zlého počasia sa akcia neuskutoční.

Fotografie a iné posielajte na turistika.zh@gmail.com
Internetový odkaz http://turistika-zh.blogspot.sk/


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.